SIA ARMGATE VIDES POLITIKA

SIA ARMGATE uzņēmējdarbības veids ir laboratorijas un mēriekārtu tirdzniecība un uzstādīšana, apkope un remonts. Uzņēmuma vides pārvaldības sistēma aptver:

  • Pārdošanas procesus, kas tiek īstenoti SIA ARMGATE biroja telpās (Liliju iela 20, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija);
  • SIA ARMGATE pārdoto laboratorijas un mēriekārtu uzstādīšanas, apkopes un remonta pakalpojumus, ko uzņēmuma darbinieki sniedz klientu telpās.

SIA ARMGATE īsteno savu darbību tā, lai aizsargātu apkārtējo vidi.

Lai samazinātu uzņēmuma darbības, preču un pakalpojumu ietekmi uz vidi, mēs:

Ievērojam attiecīgo likumu un normatīvo aktu prasības, kā arī citas prasības, kuras SIA ARMGATE ir apņēmusies ievērot saistībā ar uzņēmuma noteiktajiem vides aspektiem;

  • Nodrošinām to, ka darbinieki savus darba pienākumus veic videi saudzīgā veidā;
  • Nodrošinām to, ka mūsu darbinieki racionāli izmanto resursus un materiālus;
  • Novēršam piesārņojuma rašanos un samazinām uzņēmuma radīto atkritumu daudzumu;
  • Ciktāl tas ir lietderīgi un praktiski iespējams, nodrošinām dalītu atkritumu savākšanu;
  • Kad vien tas ir iespējams un praktiski īstenojams, izvēlamies piegādātājus un apakšuzņēmējus, kuriem ir atbilstoši ISO 14001 standarta prasībām sertificēta vides pārvaldības sistēma;
  • Pastāvīgi pilnveidojam mūsu vides pārvaldības sistēmu, lai uzlabotu uzņēmuma vides pārvaldības efektivitāti.

Ar šo politiku ir iepazīstināti visi SIA ARMGATE darbinieki, un tā ir publicēta uzņēmuma interneta vietnē armgate.lv, kur ar to var iepazīties mūsu apakšuzņēmēji, piegādātāji un arī sabiedrība kopumā.

Vineta Zilgalve,

SIA ARMGATE valdes locekle

Pirkumu grozs