SIA ARMGATE VIDES POLITIKA

SIA ARMGATE uzņēmējdarbības veids ir laboratorijas un mēriekārtu tirdzniecība un uzstādīšana, apkope un remonts. Uzņēmuma vides pārvaldības sistēma aptver:

  • PārdoÅ¡anas procesus, kas tiek Ä«stenoti SIA ARMGATE biroja telpās (Liliju iela 20, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija);
  • SIA ARMGATE pārdoto laboratorijas un mēriekārtu uzstādÄ«Å¡anas, apkopes un remonta pakalpojumus, ko uzņēmuma darbinieki sniedz klientu telpās.

SIA ARMGATE īsteno savu darbību tā, lai aizsargātu apkārtējo vidi.

Lai samazinātu uzņēmuma darbības, preču un pakalpojumu ietekmi uz vidi, mēs:

Ievērojam attiecīgo likumu un normatīvo aktu prasības, kā arī citas prasības, kuras SIA ARMGATE ir apņēmusies ievērot saistībā ar uzņēmuma noteiktajiem vides aspektiem;

  • NodroÅ¡inām to, ka darbinieki savus darba pienākumus veic videi saudzÄ«gā veidā;
  • NodroÅ¡inām to, ka mÅ«su darbinieki racionāli izmanto resursus un materiālus;
  • NovērÅ¡am piesārņojuma raÅ¡anos un samazinām uzņēmuma radÄ«to atkritumu daudzumu;
  • Ciktāl tas ir lietderÄ«gi un praktiski iespējams, nodroÅ¡inām dalÄ«tu atkritumu savākÅ¡anu;
  • Kad vien tas ir iespējams un praktiski Ä«stenojams, izvēlamies piegādātājus un apakÅ¡uzņēmējus, kuriem ir atbilstoÅ¡i ISO 14001 standarta prasÄ«bām sertificēta vides pārvaldÄ«bas sistēma;
  • PastāvÄ«gi pilnveidojam mÅ«su vides pārvaldÄ«bas sistēmu, lai uzlabotu uzņēmuma vides pārvaldÄ«bas efektivitāti.

Ar šo politiku ir iepazīstināti visi SIA ARMGATE darbinieki, un tā ir publicēta uzņēmuma interneta vietnē armgate.lv, kur ar to var iepazīties mūsu apakšuzņēmēji, piegādātāji un arī sabiedrība kopumā.

Vineta Zilgalve,

SIA ARMGATE valdes locekle

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.