Projekts "Nullei tuva enerģijas patēriņa biogāzes sausināšanas sistēmas matemātiskā modelēšana". (Vienošanās Nr. L-KC-11-0005)

Mērķis:

Pētījuma mērķis ir matemātiski modelēt siltuma rekuperācijas sistēmas, kuras būtu iespējams izmantot biogāzes ražotnēm, kā arī veikt siltuma un vielas pārneses procesu analīzi, lai izstrādātu metodi, kā efektīvāk izmantot saražotās biogāzes enerģijas pārpalikumus, samazinot enerģijas daudzumu, kas nepieciešams, lai uzturētu biogāzes reaktora temperatūru nepieciešamajā līmenī.

Aktivitātes:

  1. Esošās informācijas par biogāzes ražošanas, rekuperācijas un kondensāta atdalīšanas sistēmiskiem risinājumiem detalizēta analīze un perspektīvo risinājumu atlase padziļinātai izpētei un pilnveidei.
  2. Multifizikālo un matemātisko modeļu izstrāde procesu aprakstiem rekuperācijas sistēmās, iekļaujot arī ģeotermālo resursu iesaisti siltuma apmaiņas ciklā.
  3. Divu perspektīvu sistēmas risinājumu detalizācija turpmākai izpētei, izmantojot modelēšanas pieeju.
  4. Atbilstošo matemātisko modeļu implementācija komerciālo modelēšanas programmu (ANSYS vai COMSOL) vidēs, skaitlisko modeļu funkcionalitātes pārbaude un testēšana, veicot aprēķinus sistēmām ar zināmiem parametriem.
  5. Multifizikālo procesu sistēmās skaitliska simulācija konkrētiem parametriem un ģeometrijai un iegūto rezultātu vispusīgs izvērtējums.
  6. Fizikālo, matemātisko un diskrēto modeļu precizēšana un papildināšana, ja tas izriet no p. 2. – 4. Veikto pētījumu rezultātiem.
  7. Parametriskie pētījumi izvēlētiem konkrētiem sistēmu risinājumiem, lai tuvotos optimālajām rekuperācijas un ģeotermālo resursu izmantošanas vērtībām.
  8.  Modelēšanas ceļā iegūto konkrēto risinājumu un to parametru dokumentēšana, iegūto rezultātu un izstrādātās metodikas publicēšana. Noslēguma atskaites sagatavošana par pētījumu rezultātiem.

Publicitāte:

Zinātniskās publikācijas:

1. A. Jakovics, S. Gendelis, A.Laizāns, D. Vardanjans "Modelling of heat exchange in counter flow shell-type system". The international journal of Advanced Materials Research, Vol. 1117, p.126-131,2015. ISSN:1022-6680.

2. A.Laizāns, J.Ratnieks, D.Vardanjans, A.Jakovičs, S.Gendelis "Mathematical Modelling Of Biogas Dehumidification By Using Of Counterflow Heat Exchanger", World Academy of science, Engeering and technology Energy and Power Engineering, Vol. 2, No. 2, 2015.

3. R. Vardanjan, A. Laizans "Biogas specific heat capacity variations during upgrading", Proceedings of the 14th International Scientific Conference, 2015, pp. 372-376.

4. S. Gendelis, A. Timuhins, A. Laizāns, L. Bandeniece "Mathematical modeling of dual layer shell type recuperation system for biogas dehumidication. Latvian journal of physics and technical sciences.

5. J. Ratnieks, A. Jakovics, R. Vardanjans, A. Laizans, D. Vardanjans "Energy efficient method for energy recovery from biogas production. Materails Methods&Technologies, Vol.9, pp. 279-290, 2015.

Populārās publikācijas:

1. Mārupes novada laikrakstā "Uzņēmēju Vēstis"  publicēts raksts Ekoloģiska un efektīva biogāzes attīrīšana - kopējs uzņēmēja un zinātnieka mērķis.

2. Pieteikts patents.

Zinātniskie referāti:

1. A. Jakovics, S. Gendelis, A. Laizans, D. Vardanjans. Multiphysical mathematical modelling of counterflow heat exchanger with condensation. Inter-Academia 2014.13th International Conference on Global Research and Education. Riga, Latvia, September 10-12,2014.

2. A. Laizans, R. Vardanjans. Mathematical Modelling of Biogas Dehumidification by using of counterflow heat exchanger.  International Conference on Renewable Energy and Bioenergy - ICREB 2015", June 26-29, Constanta, Romania, 2015.

3. R. Vardanjans, A. Laizans. Bogas specific heat capacity variations during upgrading. The 14th International scientific conference, May 28-29, Jelgava, latvija, 2015.

4. J. Ratnieks, A. Laizans. Energy efficient method for biogas drying and heating. 17th International Conference. June 7-11, Bulgaria, 2015.

Izstāde:

Dalība izstādē EuroNanoForum2015. 10.-12. jūnijs, Rīga, Latvija.

Darbinieki:

Vadošais pētnieks Aigars Laizāns, pētnieki Liene Bandeniece un Reviks Vardanjans, inženieris Toms Tērvids

Projekta rezultāti arī www.vbbkc.lv mājas lapa.

Nosūtīt jautājumu

* Aizpildāmie laukumi