Projekts "Biogēno elementu sezonālās izmaiņas Rīgas Jūra Līča baseinā". (Vienošanās Nr. L-KC-11-0005)

 

Mērķis:

1) Izveidot Rīgas Jūras līča baseina ūdeņu, kā arī bioloģisko paraugu, izotopisku datubāzi, kuru būtu iespējams izmantot akvakultūras un citu produktu izcelsmes verificēšanai.

2) Izmantot izotopiskās analīzes metodi ūdenī izšķīdušo nitrātu izcelsmes noskaidrošanai.

Aktivitāte:

Izotopiskas datubāzes izveide, nitrātu izcelsmes noskaidrošana.

Publicitāte:

Zinātniskās publikācijas:

1. A. Skute, S. Osipovs, D. Vardanjans. Source identification of nitrate by means of isotopic tracers in the river Daugava and loads of nitrogen to the gulf of Riga. International Journal of Environmental Analytical Chemistry.

2. A. Skute, S. Osipovs, D. Vardanjans. Determining the Isotopic Composition of Nitrate in the river Daugava and loads of Nitrogen to the Gulf of Riga. Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference. Vol.2., pp. 280-283.

Zinātniskie referāti:

1. A. Skute, S. Osipovs, D. Vardanjans. Source identification of nitrate by means of isotopic tracers and seasonal changes of nutrient in the catchment area of gulf of Riga. The 19th International Conference "EcoBalt 2014". October 8-10, Riga,Latvia, 2014.

2. A. Skute, S. Osipovs, D. Vardanjans. Determining the Isotopic Composition of Nitrate in the river Daugava and loads of Nitrogen to the Gulf of Riga. The 10th International Scientific and Practical Conference "Environmental. Technology. Resources.", June 18-20, Rezekne, Latvia, 2015.

3. A. Skute, S. Osipovs, D. Vardanjans. Source identification of nitrate by means of isotopic tracers in the reiver Daugava and loads of nitrogen to the gulf of Riga. The 13th International Conference on Global Research and Education, September 10-12, Riga, Latvia, 2014.

4. A. Skute, S. Osipovs, D. Vardanjans. Determining the Isotopic Composition of Nitrate in the river Daugava and loads of Nitrogen to the Gulf of Riga. The 380th International symposium on Environmental. Analytical chemistry. June 17-20, Lausanne, Switzerland, 2014.

5. S. Osipovs, A. Skute, D. Vardanjans. Determining the Isotopic Composition of Nitrate in t Gulf of Riga. The 9th International Conference on "Instrumental Methods of Analysis Trends and Applications", September 20-24, Kalamata, Greece, 2015.

Darbinieki:

Vadošais pētnieks - Dāvids Vardanjans, pētnieks - Artūrs Škute, inženieri Vineta Zilgalve un Jānis Ratnieks, tehniķi Georgs Vardanjans un Vasīlijs Ignatovs

Projekta apraksts arī www.vbbkc.lv mājas lapā.

 

Nosūtīt jautājumu

* Aizpildāmie laukumi