Pētniecība

Modulāra tipa jaundzimušo inkubatora izstrāde

Projekta Nr.1.2.1.1/18/A/001; Pētījums tiek īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. ETKC izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecīb…

Nosūtīt jautājumu

* Aizpildāmie laukumi