SIA "Armgate" turpina pētniecības darbu pētījumā "Modulāra tipa jaundzimušo inkubatora izstrāde"

19.04.2021

SIA "Armgate"  turpina pētniecības darbu pētījumā "Modulāra tipa jaundzimušo inkubatora izstrāde", kas īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Pētījuma astotajā ceturksnī tika noslēgts darbs projekta 4. aktivitātē “
Inkubatora prototipa izveide”, kuras ietvaros tika izstrādāts  inkubatora prototips rasējumi, kā arī veikti pirmie eksperimenti tā darbības parametru noteikšanai. "

Nosūtīt jautājumu

* Aizpildāmie laukumi