SIA "Armgate" turpina pētniecības darbu pētījumā "Modulāra tipa jaundzimušo inkubatora izstrāde"

20.01.2021

SIA "Armgate"  turpina pētniecības darbu pētījumā "Modulāra tipa jaundzimušo inkubatora izstrāde", kas īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Pētījuma sestajā ceturksnī tika uzsākts darbs projekta 4. aktivitātē “Inkubatora prototipa izveide”, kuras ietvaros tika izstrādātas prototipa izveidei nepieciešamās detaļas un to rasējumi, kā arī veikti eksperimenti inkubatora CO2, termperatūras un mitruma kontroles spēju noteikšanai. "

Nosūtīt jautājumu

* Aizpildāmie laukumi