SIA "Armgate" turpina pētniecības darbu pētījumā "Modulāra tipa jaundzimušo inkubatora izstrāde"

29.10.2020

SIA "Armgate"  turpina pētniecības darbu pētījumā "Modulāra tipa jaundzimušo inkubatora izstrāde", kas īstenots projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros, par kuru SIA „ETKC” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi projekta īstenošanas līgumu numurs 1.2.1.1/18/A/001.

Pētījuma sestajā ceturksnī tika noslēgts darbs projekta 3. aktivitātē “Atsevišķa inkubatora un bāzes stacijas eksperimentālā stenda izveide”, kuras ietvaros tika izveidots inkubatora testēšanas stends, kā arī veikti eksperimenti inkubatora CO2, termperatūras un mitruma kontroles spēju noteikšanai.  Papildus šajā periodā tika pilnveidota inkubatora konstrukcija un dizains"

Nosūtīt jautājumu

* Aizpildāmie laukumi