Kokybės Politika

KOKYBĖS POLITIKA

 

TIKSLAS

 

Aukščiausias bendrovės prioritetas - patenkinti kliento lūkesčius. Mes siekiame būti geriausiu mūsų klientų tiekėju. Kokybės tikslų įgyvendinimas yra pagrindinė visų bendrovės darbuotojų užduotis. Veikiant kaip komanda ir visiems bendrovės darbuotojams aktyviai dalyvaujant nuolatiniame kokybės gerinimo procese, užtikrinama, kad kompanijos kokybės tikslai ir klientų pasitenkinimas būtų įgyvendinti. Sukurta kokybės vadybos sistema užtikrina pastovų visų bendrovės procesų tobulinimą. Tai sudaro galimybę teikti klientams aukštos kokybės produktus bei paslaugas, atitinkančias klientų lūkesčius ir poreikius.

 

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS

 

 • palaikyti ir nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus;
 • nustatyti klientų poreikius, juos analizuoti, vertinti ir  prognozuoti;
 • tobulinti paslaugų teikimą;
 • sistemingai kelti visų darbuotojų kvalifikaciją;
 • užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už teikiamų paslaugų kokybę ir už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją;
 • palaikyti gerus santykius su esamais verslo partneriais bei klientais ir pastoviai ieškoti naujų;
 • nuolat gerinti procesų efektyvumą ir rezultatyvumą.

 

BENDROVĖS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA

 

 • sudaryti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas ir savitarpio supratimą;
 • įvertinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą ir skatinti juos siekti aukštesnių rezultatų;
 • sudaryti sąlygas idėjoms ir pasiūlymams realizuoti, įvertinti jų praktinę naudą;
 • skirti ypatingą dėmesį parenkant darbuotojus ir keliant jų kvalifikaciją;
 • mokėti atlyginimą, atsižvelgiant į darbo rezultatus;
 • laikytis visų bendrovės veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • skirti reikalingus išteklius nustatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
 • kiekvienais metais peržiūrėti kokybės politiką ir kokybės tikslus, kad jie nuolat išliktų tinkami.

Siųsti klausimą

* Reikalinga