Product news

Rheometer MCR 702 TwinDrive

Anton Paar februārī ir veicis sava veida revolūciju reometrijā, piedāvājot pasaules reoloģijas sabiedrībai pirmo pasaulē reometru MCR 702 ar diviem sinhroniem pievadiem, kura iespējas aptver visas iespējamās reoloģijas pielietojuma nozares. Kas gan ir TwinDrive(TM)? Divi jaudīgi sinhroni pievadi ir apvienoti vienā modulārā sistēmā: augšējais pievads ir pastāvīgas darbības, savukārt apakšējo atkarībā no lietotāja nepieciešamības var aktivizēt vai deaktivizēt. Šādas sistēmas izmantošana paver bezgalīgas iespējas reoloģisko testu veikšanai. Bez tam MCR 702 ir pilnīgākais reometrs, kāds ir pieejams tirgū uz doto brīdi. MCR 702 TwinDrive(TM) atļauj ar nepieredzētu precizitāti uzdot griezes momentu (1 nNm) un spraugas platumu (10 nm), divi augstas precīzijas gaisa gultņi ar integrētiem normālā spēka sensoriem nodrošina ārkārtīgi augstu iegūstamo rezultātu precizitāti. Kopumā var teikt, ka reometrs MCR 702 TwinDrive(TM) ir pirmā reometriskā sistēma, kas veic visus iespējamos reoloģiskos uzdevumus, kādi tika veikti iepriekš, tiek veikti patreiz un tiks veikti nākotnē.

View Product

Hitachi TM3030 Tabletop Microscope

Hitachi High-Technologies has launched the TM3030, the third generation of its popular series of tabletop microscopes. The TM3030 features improved electron optics to give better resolution and higher magnification capabilities together with built-in image processing to further enhance image quality. The improved electron-optical system of the TM3030 provides significantly better resolution, which is especially useful for the 5 kV mode of operation. Imaging at 5 kV reveals more surface detail and can be used for both topographic and elemental composition imaging. The new electron optics produce sharper images at higher magnifications across its three imaging and analysis modes. In addition, automated instrument operating routines combined with a new image processing function brings even better sharpness and contrast to the images.

View Product

HT7700 Transmission Electron Microscope

The revolutionary new-style HT7700 120 kV bio-medical TEM from Hitachi is set to make life much easier for microscopists. HT7700 features 100% integration of all functions into the graphical user interface. The HT7700 is the latest in Hitachi’s popular H-7000 series of TEMs optimized for high contrast imaging at low electron doses, of which over 800 units have been shipped world-wide. 

View Product

Submit a question

* Required