News / Events

SIA “Armgate” darbinieku apmācība ERAF projekta „Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei” ietvaros

15.03.2023

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra SIA “ARMGATE” piešķīrusi de minimis atbalstu 11 627,00 EUR apmērā darbinieku apmācībai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei” (projekta identifikācijas numurs 1.2.2.3/16/I/003) darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt in…

Read more

Submit a question

* Required