SIA “Armgate” darbinieku apmācība ERAF projekta „Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei” ietvaros

15.03.2023

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra SIA “ARMGATE” piešķīrusi de minimis atbalstu 11 627,00 EUR apmērā darbinieku apmācībai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei” (projekta identifikācijas numurs 1.2.2.3/16/I/003) darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma „Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)” darbības “sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai, pamatojoties uz komersantu vajadzībām” ietvaros.

Lai nodrošinātu jaunu medicīnas ierīču izstrādes procesa atbilstību REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC prasībām un nākotnē uzņēmumā SIA “ARMGATE” sertificētu standarta ISO 13485:2016 Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes prasībām atbilstošas kvalitātes vadības sistēmas izveidi un ieviešanu, projekta ietvaros

2 uzņēmuma darbinieki apgūs apmācības kursus:

  • ISO 13485:2016 Clause by Clause Training Course
  • Implementing ISO 13485:2016

5 uzņēmuma darbinieki apgūs apmācības kursu:

Requirements of the Medical Device Regulation (MDR)

Projekta īstenošanas periods: 15.03.2023-30.09.2023

 

 

 

 

 

Submit a question

* Required