Product news / All product news

Scanning Electron Microscope FlexSEM 1000

The FlexSEM 1000 VP-SEM combines innovative technological features with an intuitive interface, to deliver adaptability and flexibility in a powerful, automated, lab-friendly package. Cutting-edge technology and circuitry provides unrivaled imaging performance, even in variable-pressure environments, a feature previously only available in a full-sized SEM. This SEM runs on clean energy for an ec…

Read more

Drošības kontroles rentgeniekārtas

2015.gadā ir piegādātas 14 Nuctech Company Ltd. bagāžas, pasta sūtījumu un drošības kontroles rentgena iekārtas.   Sešas rentgeniekārtas uzstādītas Rīgas lidostas terminālu un Latvijas pasta sūtījumu ceha muitas kontroles punktos, Liepājas un Ventspils ostas muitas kontroles punktos.   CX100100D modelis ir stacionāra iekārta ar celtspēju līdz 200 kg, kravu ieejas…

Read more

Aviācijas degvielas laboratorija

Pabeigts projekts pie Latvijā pirmās specializētās laboratorijas JET A-1 aviācijas degvielas kvalitātes atbilstības pārbaudei izveides. Projekta ietvaros izstrādāts laboratorijas dizains, uzstādītas specializētas laboratorijas mēbeles un velkmes skapji. Aviācijas degvielas pārbaudei piegādātas 10 iekārtas un datu apstrādes sistēma.

Read more

Find a product