Product news / All product news

Drošības kontroles rentgeniekārtas

2015.gadā ir piegādātas 14 Nuctech Company Ltd. bagāžas, pasta sūtījumu un drošības kontroles rentgena iekārtas.   Sešas rentgeniekārtas uzstādītas Rīgas lidostas terminālu un Latvijas pasta sūtījumu ceha muitas kontroles punktos, Liepājas un Ventspils ostas muitas kontroles punktos.   CX100100D modelis ir stacionāra iekārta ar celtspēju līdz 200 kg, kravu ieejas…

Read more

Aviācijas degvielas laboratorija

Pabeigts projekts pie Latvijā pirmās specializētās laboratorijas JET A-1 aviācijas degvielas kvalitātes atbilstības pārbaudei izveides. Projekta ietvaros izstrādāts laboratorijas dizains, uzstādītas specializētas laboratorijas mēbeles un velkmes skapji. Aviācijas degvielas pārbaudei piegādātas 10 iekārtas un datu apstrādes sistēma.

Read more

inVia Raman microscope

Pabeigts interesants projekts piegādājot Latvijas Nacionālā muzeja Restaurācijas departamentam Ramana spektrometru ar mikroskopu kultūrvēsturiskā mantojuma eksponātu, mikroparaugu nedestruktīvai izpētei un identifikācijai. Ar spektrometru iespējams analizēt pigmentus, lakas, krāsvielas, tintes u.c. vielas līdz ar to nosakot gleznu, mozaīku, fresku, grāmatu, papīra autentiskumu un iespējamo vecum…

Read more

Find a product